Máte dotaz? Pište na info@deeper-sonar.cz  Podpora: podpora@deeper-sonar.cz Servis: servis@deeper-sonar.cz      Pro SK:  

Jak nastavit chytrý sonar (PRO/PRO+)

a používat data k chycení více a větších úlovků​Na chytrý sonar můžete pohlížet jako na víceúčelové zařízení – zařízení, jehož nastavení je potřeba upravit podle aktuálních podmínek.

Svůj sonar si můžete přizpůsobit přesně podle svých rybářských potřeb (pokud nevlastníte sonar Deeper START, který je dodáván s továrním předprogramovaným nastavením). Zde je několik běžných úprav nastavení: 


obrázek


Režimy pro chytání/skenování

Způsob zobrazení dat zjištěných sonarem je závislý na vybraných možnostech zobrazení a režimu sonaru. Chcete-li změnit režim sonaru, přejděte do nabídky Settings (Nastavení) v horním řádku nabídek a najděte část Sonar mode (Mód sonaru). Níže je podrobně popsán každý režim.

Pro chytání ryb z lodě či kajaku použijte možnost Boat Mode (Režim Loď).

V tomto režimu se aplikace Deeper okamžitě spojí s GPS modulem v chytrém telefonu nebo tabletu a vytvoří batymetrické mapy v reálném čase. Data vrácená sonarem jsou na pravé straně obrazovky a mapa je na levé straně obrazovky: Settings (Nastavení) > Sonar Mode (Mód sonaru) > Boat Mode (Režim Loď).

obrázek

Uživatelé sonaru PRO+ by měli pro chytání ryb ze břehu zvolit možnost Onshore GPS Mode (Pobřežní GPS mód).

Pobřežní GPS mód funguje stejně jako možnost Boat Mode (Režim Loď), avšak místo použití GPS modulu v chytrém telefonu se v tomto režimu použije interní GPS přijímač, který je součástí sonaru Deeper PRO+. Data vrácená sonarem jsou na pravé straně obrazovky a mapa je na levé straně obrazovky: Settings (Nastavení) > Sonar Mode (Mód sonaru) > Onshore GPS Mode (Pobřežní GPS mód).​

obrázek

Pro chytání ryb ze břehu pomocí sonaru PRO použijte možnost Standard Mode (Standardní mód).

Data sonaru se zobrazují na celou obrazovku. Při chytání ryb ze břehu pomocí modelu PRO (Settings (Nastavení) > Sonar Mode (Mód sonaru) > Standard Mode (Standardní mód)) se nevytvářejí batymetrické mapy.​

obrázek

Při lovu na dírkách použijte možnost Ice Fishing Mode (Režim na ledu)

Tradiční displej s ukazatelem pro lov na dírkách je vlevo a vpravo je zobrazený svislý ukazatel. Umožňuje v reálném čase sledovat pohyb i těch nejmenších návnad. Aplikace Deeper v režimu na ledu zaznamená a uloží všechny otvory v ledu, na kterých chytáte, přímo do rozbalitelné mapy na levé straně obrazovky: Settings (Nastavení) > Sonar Mode (Mód sonaru) > Ice Fishing Mode (Režim na ledu).

obrázek

Úprava nastavení obrazovky a alarmů

Úprava nastavení obrazovky a alarmů vám umožní používat sonar Deeper maximálně účinným způsobem.

Screen Color Mode (Režim barev obrazovky)

Možnost Screen Color Mode (Režim barev obrazovky) umožňuje zvolit nejvhodnější paletu barev pro zobrazení dat sonaru v závislosti na prostředí, podmínkách a čase, kdy chytáte. Kromě palety barev Classic (Klasický) jsou k dispozici ještě další dvě možnosti – Day (Den) a Night (Noc), které umožňují optimální nastavení pro čtení dat sonaru za jasného slunečného počasí (režim Day (Den)) nebo za podmínek s omezenou viditelností (režim Night (Noc)).​

obrázek

Brightness (Jas)

Přístup k nastavení Brightness (Jas) získáte prostřednictvím nabídky Settings (Nastavení). Chcete-li vidět další detaily, upravte jas podle aktuálních světelných podmínek.

obrázek

Svislý ukazatel

Když zapnete svislý ukazatel, můžete sledovat intenzitu sonarových dat přijímaných sonarem Deeper. Ukazatel se automaticky zapne při použití nastavení Ice Fishing Mode (Režim na ledu). V případě ostatních režimů jej musíte zapnout ručně pomocí nabídky nastavení. Svislý ukazatel je užitečný, když chcete vidět, co se děje přímo pod sonarem, přičemž nemusíte odhadovat, kde se ryba v kuželu sonaru nachází.

obrázek

Night Fishing (Noční lov)

Funkci Night Fishing (Noční lov) zapněte, když chytáte v noci nebo je málo světla. Aby bylo možné tuto funkci použít, nejprve nahraďte standardní kryt krytem pro noční lov Deeper Night Fishing Cover. Režim Night Fishing (Noční lov) aktivuje blikající světlo, které lze vidět jen přes průsvitný kryt.

obrázek

Alarmy pro výskyt ryb a hloubku

Funkce Depth Alarm (Hloubkový alarm) zapíná a vypíná zvuková upozornění, jež se aktivují při zjištění hloubky dna sonarem Deeper, která je v zadaném rozsahu hloubky. Toto se nejčastěji používá při chytání ryb z lodě. Když víte, že ryby se obvykle ukrývají v hloubce přibližně v rozsahu 4 až 6 metrů, nastavte tyto limity v hloubkovém alarmu a aplikace vás upozorní, jakmile budete na správném místě. Funkce Fish Alarm (Alarm pro výskyt ryb) zapne zvuková upozornění, která se aktivují, když sonar Deeper najde rybu. Alarm pro výskyt ryb funguje, jen když jsou zapnuty ikony ryb.

obrázek

Fish Depth (Hloubka výskytu ryb)

Funkce Fish Depth (Hloubka výskytu ryb) zapne či vypne hodnoty hloubky, které se zobrazují vedle ikon ryb. Můžete zvolit vzdálenost od hladiny nebo vzdálenost ode dna. S těmito informacemi budete přesně vědět, když bude návnada na správném místě pro chycení ryby

obrázek

Úhel/frekvence paprsku

Různé vlnové délky

Zvuková vlna s nízkou frekvencí 90 kHz je dlouhá přibližně 1,6 cm (0,6 in). Odrazí se od každé ryby s plynovým měchýřem o výšce větší než 1,6 cm (0,6 in). Zvuková vlna s vysokou frekvencí 290 kHz je dlouhá přibližně 0,5 cm (0.2 in).  Odrazí se od každé ryby s plynovým měchýřem o výšce větší než 0,5 cm (0.2 in). Takže čím je frekvence vyšší, tím jsou data na obrazovce detailnější.

obrázek

Volba správného úhlu

Správná volba úhlu paprsku má velký vliv na funkci sonaru. Sonary Deeper PRO a PRO+ disponují 2 frekvencemi, které vytvářejí kužel s různými úhly. Vyšší frekvence také omezuje šum na pozadí a také funguje dobře při vyšších rychlostech lodě. Voda však pohlcuje vysokofrekvenční signály rychleji, než je tomu u nízkofrekvenčních signálů, proto při hledání ryb v hluboké vodě (60 m nebo 197 ft) zvolte nízkou frekvenci. Při hledání struktur doporučujeme používat vysokofrekvenční paprsek sonaru v mělkých vodách a nízkofrekvenční paprsek v hlubokých vodách.

obrázek

Rozdíly mezi paprsky

Pro lepší pochopení fungování paprsků si představte úzký a široký paprsek jako svítilnu a světlomet. Úzký kužel snímače, stejně jako paprsek svítilny, míří přímo pod loď. A v případě širšího kuželu (světlomet) najdeme více ryb po stranách. Úhel kuželu určuje krystal snímače. Úhel kuželu snímače, na rozdíl od některých svítilen, které umožňují měnit úhel paprsku, je pevný. Krystal, který vytváří úzký kužel, se jeví v porovnání s krystalem se širokým kuželem jako výkonnější. Proč? Protože úzký kužel koncentruje svůj výkon na menší oblast.

obrázek

Průměr kuželu

Takže i když je úzký paprsek silnější a přesnější, pokrývá menší oblast. Průměr kuželu úzkého paprsku sonaru Deeper PRO/PRO+ je 25 % hloubky. Když skenujete v hloubce 2 m (6.5 ft), úzký paprsek v jednom okamžiku pokryje 50 cm (1.6 ft) dna. Na druhou stranu široký paprsek pokryje větší část – téměř stejnou, jako je skenovaná hloubka, takže v hloubce 2 m (6.5 ft) pokryjete v jednom okamžiku 2 m (6.5 ft) dna.

obrázek

Citlivost


Citlivost je jako ovládání hlasitosti u naslouchátka – představuje schopnost sonaru přijímat echa. Méně zkušení rybáři často nastaví příliš nízkou citlivost sonaru. Chtějí, aby byla obrazovka přehledná.  Profesionální rybáři nastavují citlivost na hodnotu 70 % až 90 %. Dokážou se lépe vyznat v méně přehledných datech. Proto vidí více ryb. Nejlépe uděláte, když nastavíte citlivost na 100 % a potom ji budete postupně snižovat až do okamžiku, kdy budete se vzhledem obrazovky spokojení.

Pokud jdou nežádoucí data do hloubky, snižte citlivost tak, aby se míra výskytu nežádoucích dat omezila, ale aby ryby zůstaly na obrazovce. Pokud tento způsob nefunguje, přepněte na široký paprsek s nižší frekvencí. Síla paprsku sonaru zůstane stejná bez ohledu na nastavení citlivosti. Citlivost jen určuje míru zesílení každého vráceného signálu.

obrázek

Další články a návody